سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش یازدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش یازدهم

سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: آیه ی شریفه ی «یوم یکون الناس کالفراش المبثوث» موضوع ... در نفخ صور ... است.
1) زنده شدن همه ی انسان ها- اول
2) مدهوشی اهل آسمان و زمین- دوم
3) مدهوشی اهل آسمان و زمین- اول
4) زنده شدن همه ی انسان ها- دوم
پاسخ تست 1 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 2- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: مخاطب «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین»، ... اند، و جمله ی «و قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده» از زبان ... است.
1) متقین، صالحین    2) صالحین، متقین    3) صالحین، صالحین    4) متقین، متقین
پاسخ تست 2 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 3- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: کدام تجربه  ها، اعتقاد مردم جهان را درباره ی تاثیر ایمان به غیب در پیروز ی های مادی و اثرات مثبت حکومت مبتنی بر دین اسلام افزایش داد؟
1) دفاع مقدس و دوران سازندگی
2) ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی
3) انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
4) نهضت مشروطه و ملی شدن نفت
پاسخ تست 3 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 4- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: پیام کدام عبارت، نشان گر اختیار انسان در محدوده ی حیات دنیایی اوست؟
1) و ما انتم بمصرخی
2) ما انا بمصرخکم
3) فلا تلومونی و لوموا انفسکم
4) دعوتکم فاستجبتم لی
پاسخ تست 4 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 5- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: اگر بگوییم: «حقیقت این است که دل به هر جا رود عمل هم به همان جا می رود» به ....... و تقدم ......... است.
1) دو بعدی بودن وجود انسان - روح بر جسم
2) تناسب میان ظاهر و باطن - ظاهر بر باطن
3) دو بعدی بودن وجود انسان - جسم بر روح
4) تناسب میان ظاهر و باطن - باطن بر ظاهر
پاسخ تست 5 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 6- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: اعمال پیامبران و امامان، بدان جهت معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد که:
1) معصوم از خطا و گناه اند.
2) عین حق و حقیقت است.
3) الگوی تمام عیار انسانیت اند.
4) برگزیدگان خدا برای هدایت بشراند.
پاسخ تست 6 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «2»

سوال 7- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: راه رهایی از مشکلات درونی اضطراب آور ............. است و استواری پیامبران مقابل سرسختی قوم خود، برخاسته از .............. آنان بوده است.
1) ایمان به خداوند- توکل
2) توکل بر خداوند - ایمان
3) ایمان به خداوند - ایمان
4) توکل بر خداوند - توکل
پاسخ تست 7 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 8- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: حضرت شعیب و حضرت هود علیهما السلام، هریک (به ترتیب) در برابر کدام روش غیراخلاقی قوم خود ایستادند و پایداری در انجام مسئولیت خویش را با کدام بیان استمرار می بخشیدند؟
1) تمسخر و استهزا- لجاجت - «و ما توفیقی الا بالله علیه توکَّلتُ» - «انی توکُّلتُ علی الله»
2) تمسخر و استهزا- لجاجت - «انی توکّلتُ علی الله» - «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتُ»
3) لجاجت - تمسخر و استهزا- «انی توکّلت علی الله» - «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتُ»
4) لجاجت - تمسخر و استهزا- «و ما توفیقی الا بالله علیه توکَّلتُ» - «انی توکُّلتُ علی الله» 
پاسخ تست 8 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 9- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: آن مرتبه از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است، نفس ........... است که ظهور و بروزش به هنگام ................ است و مسبب آن، ............. می باشد که از توجه در آیه ی شریفه ی ............... مفهوم می گردد.
1) لوامه - آلودگی به گناهان - گرایش انسان به نیکی ها - «و نفس و ما سواها فالهمها و فجورها و تقواها»
2) مطمئنه - آلودگی به گناهان - فطرت خدا آشنای انسان - «و نفس و ما سواها فالهمها و فجورها و تقواها»
3) مطمئنه - ترک مستحبات و عمل به مکروهات- فطرت خدا آشنای انسان - «لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه»
4) لوامه - ترک مستحبات و عمل به مکروهات - گرایش انسان به نیکی ها - «لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه»
پاسخ تست 9 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 10- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: تمدن قرون وسطایی مسیحی با تضاد بین چه چیزهایی آغاز شد؟
1) علم و عقل        2) علم و سیاست        3) سیاست و دین        4) دین و عقل
پاسخ تست 10 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 11- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: «همه ی موجودات، تحت اراده و مدیریت خداوند و به اذن او عمل می کنند» کدام مرحله ی توحید را بیان می کند؟
1) ذاتی         2) صفاتی     3) نظری     4) افعالی
پاسخ تست 11 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 12- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: در آیه ی «و سیق الذین کفروا الی جهنم ...» نگهبانان جهنم در مورد چه چیزی از آنان سوال
می کنند؟
1) کیفیت حیات دنیوی
2) مالی که به دست آوردند.           
3) فرستادن رسولانی از خودشان
4) فرزندانی که تربیت کردند.
پاسخ تست 12 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»

سوال 13- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: مهم-ترین عامل تقویت کننده ی عزم و اراده ی انسان کدام است؟
1) توکل     2) تسریع در انجام تصمیم         3) اعتدال    4) توجه به عاقبت تصمیم
پاسخ تست 13 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 14- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: چه چیزی در زن، چون سایه ی رحمت الهی، خانواده را فرا می گیرد و بال های مهربانی اش فرزندان را در فضای گرم، آرام و مطبوع خود آرامش می بخشد؟
1) احساس لطیف
2) عزتمندی
3) ایثار و گذشت
4) عفت و حیا
پاسخ تست 14 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 15- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: امام علی (ع) برای کوتاه کردن دست چه کسی از حکومت اقدام کرد و اگر مردم از ایشان حمایت می کردند، انحراف از اسلام عمیق و گسترده نمی شد؟
1) عمروعاص
2) یزید
3) مروان
4) معاویه
پاسخ تست 15 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 16- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: گرایش به بقا و جاودانگی و محدود بودن عمر انسان، در دست یابی به کمالات بی نهایت، به ترتیب دلیل بر ......... معاد در پرتو.......... الهی و دلیل بر ......... معاد در پرتو......... الهی است.
1) امکان- عدل- امکان- عدل
2) ضرورت- عدل- ضرورت- عدل
3) امکان- حکمت- امکان- حکمت
4) ضرورت- حکمت- ضرورت- حکمت
پاسخ تست 16 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 17- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از مهم ترین حوزه های تمدن جدید اروپایی چه چیزی است؟
1) فرهنگ و هنر
2) علم و ادب
3) فلسفه و حکمت
4) نیازهای معنوی
پاسخ تست 17 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 18- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: به بیان امام صادق علیه السلام، راه خنثی کردن همه ی توطئه ها ... است و آن جا که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، بیکماران را سربار دیگران معرفی می فرماید، به این معنی است که توکل بر خداوند، توام با ... می-باشد.
1) ایمان داشتن به خداوند، انجام مسئولیت
2) با نیت خالص به خدا پناه بردن، انجام مسئولیت
3) ایمان داشتن به خداوند، ایمان و معرفت
4) با نیت خالص به خدا پناه بردن، ایمان و معرفت
پاسخ تست 18 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «2»

سوال 19- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: در آیه ی «یا ایها الناس ................... حلالاً طیباً» خداوند توصیه می کند که از وسوسه های چه کسی پیروی می-کنید؟
1) شیطان     2) نفس اماره         3) گناهکاران         4) حاکمان
پاسخ تست 19 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «1»

سوال 20- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: حدیث شریفه ی «در هیچ چیزی نظر نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم»، با آیه ی مبارکه ی ....... تناسب معنایی دارد و قرآن جایگاه ..... را برای انسان پیش بینی کرده است.
1) «سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق»- «وسخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض»
2) «و لقد کرمّنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رقناهم من الطیبات» - «فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر»
3) «سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبینّن لهم انّه الحق» - « فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر»
4) «و لقد کرمّنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رقناهم من الطیبات» - «وسخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض»
پاسخ تست 20 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «3»