جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / پدافند غیر عامل (2) کتاب هدیه دهید

پدافند غیر عامل (2)

رشته پدافند غیرعامل (2) کارشناسی ارشد سراسری


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هشتاد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تعارض ميان شخصيت بالغ و سازمان بوروکراتيک،‌ موضوع مورد توجه کدام يک از گزينه هاي زير بوده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) فولت    
2) گانت
3) آرجريس
4) التون مايو
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کارآيي عبارت است از رابطه اي ميان
... بیشتر