جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش نرم افزار می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپیوتر امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) را دارند.
درس های آزمون دکتری سراسری رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) به شرح زیر می باشد:
درس های آزمون اختصاصی: ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها، سیستم های عامل پیشرفته، پایگاه داده های پیشرفته (در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی
جداول زیر شامل بسته های مکاتبه ای، بسته های آموزشی آنلاین، جزوات درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه تستی و تشریحی آزمون ها، کتاب های درسی و ... می باشند. این مطالب مهم ترین و مناسب ترین مطالبی هستند که می توانند شما را در آزمون دکتری یاری کنند.
همچنین منابع آزمون دکتری سراسری رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) را می توانید به صورت رایگان در پایین همین صفحه مشاهده فرمایید.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و هفتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  در صورتی که از معادلات شرط هم خطی مستقیماً برای تعیین مختصات سه بعدی نقاط تصویری استفاده شود (تقاطع فضایی) کدام یک از توجیهات ابتدا باید انجام شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) توجیه خارجی
2) توجیه داخلی + توجیه خارجی
3) توجیه داخلی + توجیه نسبی
4) توجیه داخلی+ توجیه نسبی + توجیه مطلق
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام
... بیشتر