جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مدیریت اطلاعاتی کتاب هدیه دهید

مدیریت اطلاعاتی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تئوری های مدیریت، ریاضی و آمار، روش تحقیق در عملیات، تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون، اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).