جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی شیمی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی شیمی

رشته مجموعه مهندسی شیمی دربرگیرنده رشته های مهندسی شیمی، مهندسی تسلیحات، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر می باشد.
رشته مهندسی شیمی از زیرمجموعه مهندسی شیمی شامل 13 گرایش ترموسینتیک و کاتالیست، فرایندهای جداسازی، طراحی فرآیند، مدل سازی، شبیه سازی و کنترل، محیط زیست، فرآوری و انتقال گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی معدنی، نانوفناوری، پلیمر، پدیده های انتقال، زیست پزشکی رشته مهندسی هسته ای از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 2 گرایش راکتور، چرخه سوخت، رشته مهندسی سیستم های انرژی از زیرمجموعه مهندسی شیمی شامل 3 گرایش تکنولوزی انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی  می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه مهندسی شیمی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، انتقال حرارت (1و2)، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرآیند، انتقال جرم و عملیات واحد (1و2)، طرح راکتورهای شیمیایی، ریاضیات (کاربردی، عددی).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه مهندسی شیمی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیزدهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در بررسی نگرش زنان خانه دار شهر تهران به شیوه های فرزندپروری، استفاده از کدام روش نمونه گیری غیرعملی است؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) داوطلبانه
2) در دسترس
3) تصادفی ساده
4) سهمیه ای
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

- سوال 2 از سری
... بیشتر