جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه فوتونیک کتاب هدیه دهید

مجموعه فوتونیک

رشته مجموعه فوتونیک دربرگیرنده رشته های فوتونیک، الکترواپتیک می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه فوتونیک شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترومغناطیس، فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی، الکترونیک، اپتیک.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه فوتونیک می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه نگارش پایان نامه
1- آخرين بخش مقاطع كارشناسی ارشد و دکتری مربوط به تهيه پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری است كه دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری را موظف می‌ کند در حوزه ای که مربوط به رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری وی می‌ باشد، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و نگارش پایان ‌نامه بپردازد.
2- تعیین استاد راهنما با پيشنهاد دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری می‌باشد. موافقت استاد راهنما و تأييد گروه تخصصي نیز
... بیشتر