جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه فرماندهی مدیریت انتظامی کتاب هدیه دهید

مجموعه فرماندهی مدیریت انتظامی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: درس عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی، جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس (مواد آزمون دروس تخصصی)، به هنگام ثبت نام توسط دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).