جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دربرگیرنده رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی می باشد.
رشته روابط بین الملل از زیرمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل 1 گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)، تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون)، جهان سوم و مسائل آن، نظام های سیاسی تطبیقی، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی، تاریخ روابط بین الملل، تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز، روش پژوهش، سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهاردهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد(سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - کدام عبارت با فضای مفهومی عادت (Habitus) در نظریه بوردیو مغایرت دارد؟
1) عادت پایه فهم ما از جهان است.
2) عادت محل برخورد ساختار و کنش است.
3) عادت به مجموعه ای نسبتاً ثابت از خلق و خوها گفته می شود.
4) عادت، کنش ها و بازنمودها را تولید می کند و به آن ها نظم می
... بیشتر