جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه علوم اقتصادی کتاب هدیه دهید

مجموعه علوم اقتصادی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصادخرد، اقتصاد کلان، ریاضی، آمار، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).