جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کتاب هدیه دهید

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، منابع و خدمات مرجع، سازماندهی منابع، مدیریت منابع، کتابخانه و کتابداری، فناوری های اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، آمار و روش تحقیق در کتابداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).