جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کتاب هدیه دهید

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، منابع و خدمات مرجع، سازماندهی منابع، مدیریت منابع، کتابخانه و کتابداری، فناوری های اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، آمار و روش تحقیق در کتابداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و دوم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام عبارت، بیانگر عرضی لازم نیست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) زوجیت 4
2) سفیدی برف
3) تساوی زوایا با 180 درجه برای مثلث
4) قضیه فیثاغورس برای مثلث قائم الزاویه
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع
... بیشتر