جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان فرانسه کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان فرانسه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه)، زبان تخصصی (مترجمی زبان فرانسه) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).