جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان روسی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان روسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (ویژه آموزش زبان روسی)، زبان تخصصی (ویژه زبان و ادبیات روسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).