جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان آلمانی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان آلمانی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ترجمه متون آلمانی به فارسی، ترجمه متون فارسی به آلمانی، آیین نگارش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).