جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان آلمانی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان آلمانی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ترجمه متون آلمانی به فارسی، ترجمه متون فارسی به آلمانی، آیین نگارش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – طرفداران مکتب حقوق فطري يا قطر يون بر کدام يک از موارد زير به عنوان يکي از مباني و منشاء حقوق تکيه دارند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) روابط اجتماعي     
2) اخلاق و وجدان
3) اراده حکومت
4) تحول تاريخي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور،
... بیشتر