جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی

رشته مجموعه ریاضی دربرگیرنده رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، محاسبات نرم می باشد.
رشته ریاضی محض از زیرمجموعه ریاضی شامل 3 گرایش جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)، رشته ریاضی کاربردی از زیرمجموعه ریاضی شامل 5 گرایش آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ریاضی مالیف رمز و کد، رشته محاسبات نرم شامل 1 گرایش ساختارهای جبر منطقی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه ریاضی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس پایه (ریاضیات عمومی (1و. 2)، معادلات دیفرانسیل، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیزعددی و مبانی احتمال)، آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی ترکیبیات، جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل، احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی..
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه ریاضی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هشتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در بررسی نگرش زنان خانه دار شهر تهران به شیوه های فرزندپروری، استفاده از کدام روش نمونه گیری غیرعملی است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) داوطلبانه                   
2) در دسترس                
3) تصادفی ساده             
4) سهمیه ای 
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

-
... بیشتر