جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (مخصوص اهل تسنن) کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (مخصوص اهل تسنن)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، فقه، اصول (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه نگارش پایان نامه
1- آخرين بخش مقاطع كارشناسی ارشد و دکتری مربوط به تهيه پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری است كه دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری را موظف می‌ کند در حوزه ای که مربوط به رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری وی می‌ باشد، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و نگارش پایان ‌نامه بپردازد.
2- تعیین استاد راهنما با پيشنهاد دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری می‌باشد. موافقت استاد راهنما و تأييد گروه تخصصي نیز
... بیشتر