جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، علوم قرآنی، تفسیر، حدیث (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهل و سوم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - ترکیب استوانه خیاره ای بر روی منشور هشت وجهی پایه در کدام بنا دیده می شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ارگ علیشاه
2) گنبد سلطانیه
3) کاخ خورشید
4) بنای ارسلان جاذب
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

-
... بیشتر