جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، علوم قرآنی، تفسیر، حدیث (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).