جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، ادیان و مذاهب، تصوف و عرفان، تاریخ اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی.