جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / تربیت بدنی و علوم ورزشی کتاب هدیه دهید

تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: مبانی آناتومی، فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، مبانی، فلسفه و مدیریت ورزشی، مبانی رشد و یادگیری حرکتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و یازدهم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – محدوده ای از آشیان اکولوژیکی،‌ اگر هیچ عامل محدود کننده و رقابتی در محیط زندگی یک موجود زنده وجود نداشته باشد،‌ آن را ................ می نامند. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) قلمرو
2) آشیان اکولوژیکی بالقوه
3) آشیان اکولوژیکی بالفعل
4) آشیان اکولوژیکی خالی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و
... بیشتر