جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / تاریخ تشیع کتاب هدیه دهید

تاریخ تشیع

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی، تاریخ سیاسی شیعه (1)، فرق شیعه، سیره ائمه (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های تاریخ تشیع: تاریخ و تاریخ نگاری، جزوه تاریخ سیاسی شیعه (1)، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعه در عصر امامان، سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم (ع)) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتاد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عبارت با نظريه گفتمان قدرت «فوکو» منطبق نيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد   
1) قدرت براي ايجاد بدن ها و ذهن ها عمل مي کند.
2) هرجا قدرت وجود دارد مقاومت هم وجود دارد.
3) قدرت متضمن قانون گذاري و نظارت سرکوب گرانه براي حفظ سلطه طبقاتي است.
4) قدرت مولد روابط هويت اجتماعي مراقبت شده و به
... بیشتر