جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / تاریخ تشیع کتاب هدیه دهید

تاریخ تشیع

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی، تاریخ سیاسی شیعه (1)، فرق شیعه، سیره ائمه (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های تاریخ تشیع: تاریخ و تاریخ نگاری، جزوه تاریخ سیاسی شیعه (1)، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعه در عصر امامان، سیره پیشوایان (نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم (ع)) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).