آموزش زبان روزانه امروز سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سابت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
عقيده اي كه بدون زمان و دقت براي قضاوتي عادلانه شكل گرفته است، آسيب رساندن Prejudice
داراي صداي بلند، گوشخراش Shrill
شاد، مملو از خنده Jolly
به شكل زيركانه اي خنده دار witty
عقب نگه داشتن، انجام كار را دشوار ساختن Hinder