آموزش زبان روزانه کتاب هدیه دهید

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سایت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
تیز، مشتاق، شدید، حساس keen
پذیرفتن و دنبال كردن، وفادار ماندن به، اقامت داشتن، تحمل كردن abide
متحد كردن، یمی كردن يا یکی شدن unify
بالاترین نقطه، نوک، قله summit
به دقت توجه كردن، توجه كردن به، توجه دقيق heed