آموزش زبان روزانه امروز سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

آموزش زبان روزانه

واژگان روزانه
:
.
آموزش روزانه زبان

     در بخش آموزش روزانه زبان، هر روز 5 کلمه انگلیسی همراه با معنی فارسی آن برای داوطلب نمایش داده می شود. کلمات بگونه ای انتخاب شده اند که نیازهای زبان انگلیسی عمومی داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد را پاسخگو باشند. با مراجعه روزانه به سابت و یادگیری روزانه 5 کلمه در یک بازه 3 ماهه امکان تکمیل لغات عمومی برای داوطبان فراهم گردیده است..
گرایش، تمایل، حرکت به سوی خاص tendency
دست کم گرفتن underestimate
پیروز، فاتح victorious
بسیار زیاد، متعدد numerous
تاشو، انعطاف پذیر flexible