جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری

کاردانی به کارشناسی
لیست کلیه رشته های کاردانی به کارشناسی اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی کاردانی به کارشناسی، رشته ها و گرایش های کاردانی به کارشناسی و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

کاردانی به کارشناسی سراسری-اتاق عمل کد : 2101 | بازدید : 25,920

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، آناتومی، بیوشیمی، بیماری های داخلی و جراحی، تکنیک و اصول کار در اتاق عمل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی بهداشت حرفه ای کد : 2102 | بازدید : 20,679

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، شناسایی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیک، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی، ایمنی و حوادث ناشی از کار، سم شناسی صنعتی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-بهداشت عمومی کد : 2103 | بازدید : 30,646

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی، اصول تغذیه، اصول و کلیات خدمات بهداشتی «اصول بهداشت محیط - بهداشت روان»، جمعیت شناسی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی بهداشت محیط کد : 2104 | بازدید : 17,003

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آب شامل: شیمی و میکروبیولوژی آب، هیدرولیک و تصفیه آب، فاضلاب: شیمی و میکروبیولوژی، هیدرولیک و تصفیه فاضلاب، آلودگی هوا و کنترل، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پروتزهای دندانی کد : 2105 | بازدید : 13,630

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک، مواد دندانی، پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز ثابت، ارتودنسی و اطفال، آناتومی دندان، اکلوژن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) کد : 2106 | بازدید : 12,899

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تکنیک های رادیوگرافی، فیزیک پرتونگاری و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز، آناتومی رادیوگرافیک، اصول تاریکخانه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پرتوشناسی کد : 2107 | بازدید : 19,130

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، تکنیک های رادیوگرافی، فیزیک پرتونگاری و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز، آناتومی رادیوگرافیک، اصول تاریکخانه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی پزشکی هسته ای کد : 2108 | بازدید : 13,962

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای، روش های پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و رادیوفارماکولوژی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد : 2109 | بازدید : 12,368

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، میکروب شناسی و انگل شناسی، کلیات بیماری منتقله به وسیله حشرات و جوندگان، مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، بهداشت محیط (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم آزمایشگاهی کد : 2110 | بازدید : 20,760

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، انگل شناسی و قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی، خون شناسی و انتقال خون، ایمنی شناسی و سرم شناسی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مامایی کد : 2111 | بازدید : 24,366

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، بیوشیمی، بارداری، زایمان عادی و غیرعادی، جنین شناسی، نوزاد سالم - نوزاده نارس، بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی در مامایی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مدارک پزشکی کد : 2112 | بازدید : 15,789

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آمار، ریاضی، اصطلاحات پزشکی، کدگذاری، مدارک پزشکی، کلیات پزشکی، اصول بایگانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-هوشبری کد : 2113 | بازدید : 16,661

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیک، اصول و روش های بیهوشی، اصول مراقبت های ویژه، فارماکولوژی «پایه و تخصصی»، بیماری شناسی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-فوریت های پزشکی کد : 2114 | بازدید : 15,746

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی، احیای قلبی - ریوی، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی «فرآیند عملیات و اطلاعات فنی - فوریت های داخلی - تروما»، فارماکولوژی، فیزیولوژی (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-الکترونیک هواپیمایی کد : 2201 | بازدید : 15,662

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، فرستنده و گیرنده، سیستم های کمک ناوبری، اصول مخابرات و هواشناسی، مقررات و داکیومنت های مخابرات هواپیمایی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-ایمنی صنعتی و محیط کار کد : 2202 | بازدید : 16,119

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT) کد : 2204 | بازدید : 23,643

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، مدارهای الکتریکی، الکترونیک، ماشین های الکتریکی، ابزار دقیق، مدار منطقی، مدارهای فرمان و سیم پیچی (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تعمیر و نگهداری هواپیما کد : 2205 | بازدید : 17,063

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، فیزیک، آئرودینامیک و مکانیک پرواز، ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ساختمان و سیستم های هواپیما، قوانین هوانوردی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه ساخت و تولید (ماشین ابزار - طراحی و نقشه کشی صنعتی - قالب سازی - جوشکاری) کد : 2206 | بازدید : 20,698

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، علم مواد، مجموعه دروس اختصاصی ماشین ابزار (شامل ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری دقیق، قید و بند، رسم ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی کد : 2207 | بازدید : 14,355

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، حفاظت چوب و چوب خشک کنی، ماشین آلات سازه های چوبی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع شیمیایی کد : 2208 | بازدید : 18,319

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، شیمی فیزیک، شیمی آلی، انتقال حرارات و مکانیک سیالات، مجموعه دروس اختصاصی (شامل: موازنه انرژی و مواد، صنایع شیمیایی، عملیات واحد) (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه عمران (ساختمان - راه سازی - آب و فاضلاب) کد : 2209 | بازدید : 20,181

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، نقشه برداری، مجموعه دروس اختصاصی (شامل تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، مکانیک خاک، سازه های فلزی و بتنی) (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه) کد : 2210 | بازدید : 22,026

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، زبان تخصصی، مدار منطقی، برنامه سازی کامپیوتر، دروس تخصصی نرم افزار (شامل سیستم عامل ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه مواد (متالوژی (ذوب فلزات) - سرامیک صنعتی) کد : 2211 | بازدید : 14,622

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک حرارت، متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی و متالوگرافی، سرامیک فیزیکی، مجموعه دروس اختصاصی متالورژی (شامل: ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، اصول ریخته ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مراقبت پرواز کد : 2212 | بازدید : 12,869

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، فیزیک، آئرودینامیک و مکانیک پرواز، ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ساختمان و سیستم های هواپیما، قوانین هوانوردی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-معدن کد : 2213 | بازدید : 13,143

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک مکانیک، شیمی، کانی شناسی و سنگ شناسی، مجموعه دروس اختصاصی معدن (شامل باربری، نگهداری، تهویه، روش های استخراج، روش های اکتشاف) (جزوه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-معماری (علمی - کاربردی معماری) کد : 2214 | بازدید : 23,999

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و هندسه، فن ساختمانی (شامل: ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، شناخت مواد و مصالح، متره و برآورد، ترسیمات فنی)، مبانی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مجموعه مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی - مکانیک خودرو) کد : 2215 | بازدید : 24,291

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، ترمودینامیک و مکانیک سیالات، استاتیک و مقاومت مصالح، انتقال حرارت، دروس تخصصی تأسیسات حرارتی و برودتی (شامل حرارت مرکزی با آب و هوای ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-نقشه برداری کد : 2216 | بازدید : 17,667

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک نور، اطلاعات عمومی ژئودزی و فتوگرامتری، نقشه برداری عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-شهرسازی کد : 2217 | بازدید : 13,300

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع نساجی کد : 2218 | بازدید : 11,994

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، علوم الیاف، بافندگی (تاری و پودی)، ریسندگی الیاف بلند، رنگرزی کالای نساجی (طبیعی - مصنوعی)، تکمیل و چاپ کالای نساجی (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی آب - آب های سطحی - آب های زیرزمینی کد : 2219 | بازدید : 2,916

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، هیدرولیک، هیدرولوژئولوژی، هیدرولوژی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی اویونیک کد : 2220 | بازدید : 2,880

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: الکتریک هواپیما، آلات دقیق هواپیما، سیستم های ارتباطی هواپیما، اصول ناوبری هواپیما، سیستم های کنترل اتوماتیک، رادار و کاربرد آن در هواپیما، الکترونیک 1 ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی بهره برداری راه آهن کد : 2221 | بازدید : 2,776

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شناخت و اطلاعات عمومی راه آهن، شناسایی واگن، مقررات عمومی حرکت، آیین نامه علائم الکتریکی، تعرفه داخلی، انبارداری و تخلیه و بارگیری (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی بهره برداری نیروگاه کد : 2222 | بازدید : 2,897

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ترمودینامیک، مبانی ماشین های الکتریکی، انتقال حرارت، اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکی، مکانیک سیالات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کد : 2223 | بازدید : 3,032

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی مهندسی ترافیک، آشنایی با سیستم های حمل و نقل شهری، مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری، مدیریت حمل و نقل ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی راهداری کد : 2224 | بازدید : 2,763

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ابنیه فنی، نگهداری راه، راه سازی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی راهسازی کد : 2225 | بازدید : 2,853

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ابنیه فنی، تعمیر و نگهداری راه، اصول راهسازی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کد : 2226 | بازدید : 3,107

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل (کاربر - سرور)، مدارهای دیجیتال، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی فنی رسانه کد : 2227 | بازدید : 2,652

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، آکوستیک، سیگنال ویدئوی آنالوگ، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه کد : 2228 | بازدید : 2,722

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، ترمودینامیک، ارتعاشات، خواص مواد، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی مواد صنعت هسته ای کد : 2229 | بازدید : 2,677

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، تحلیل مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، الکترونیک صنعتی (کاربردی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی هواپیما کد : 2230 | بازدید : 3,015

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آیرودینامیک و مکانیک پرواز، سیستم های هواپیما (1 و 2)، موتورهای پیستونی، موتورهای توربینی، آلات دقیق هواپیما، الکتریک هواپیما (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مهندسی اجرایی عمران کد : 2232 | بازدید : 8,490

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک، زمین شناسی و مصالح ساختمانی، مکانیک خاک و تکنولوژی بتن، محوطه سازی، نقشه برداری و نقشه کشی ساختمان، ماشین آلات (کارگاهی، ساختمانی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آبیاری کد : 2301 | بازدید : 12,232

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، هیدرولیک مقدماتی، آبیاری، زهکشی کاربردی، نقشه برداری و تسطیح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-محیط زیست - آلودگی محیط زیست کد : 2302 | بازدید : 13,277

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شناخت و حمایت محیط زیست، بیولوژی حیوانات شکاری، اکولوژی حیات وحش، پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی کد : 2303 | بازدید : 11,776

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش های احیاء با پوشش گیاهی، بیابان زدایی و کنترل آن، بهره برداری از منابع آب در بیابان، بهره برداری و حفاظت عرصه های ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش طیور کد : 2304 | بازدید : 13,131

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه طیور، اصول بهداشت، پیشگیری و بیماری های طیور، پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار، پرورش مرغ مادر، بوقلمون، اردک و غاز (جزوه درسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش گاو و گاومیش کد : 2305 | بازدید : 13,142

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه گاو و گاومیش، اصول بهداشت، پیشگیری و بیماری های گاو و گاومیش، پرورش گاوشیری، پرورش و پرواربندی گاو و گاومیش (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تولیدات دامی کد : 2306 | بازدید : 12,399

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، دامپروری شامل گاوداری، گوسفندداری و مرغ داری، تشریح و فیزیولوژی دام، میکروبیولوژی و بهداشت دام، خوراک و خوراک دادن دام (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تولیدات گیاهی کد : 2307 | بازدید : 13,697

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شیمی، زراعت، باغبانی، آبیاری و خاک شناسی، گیاه پزشکی، ماشین های کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-جنگلداری کد : 2308 | بازدید : 12,348

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، درخت ها و درختچه ها، جنگل شناسی کاربردی، آمار و اندازه گیری جنگل؛ جنگل داری مقدماتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات) کد : 2309 | بازدید : 12,076

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ماهی شناسی، بیولوژی و شناخت سایر آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، غذا و تغذیه در پرورش آبزیان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-چوب شناسی و صنایع چوب کد : 2310 | بازدید : 12,167

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات 1، اصول حفاظت چوب، بیولوژی چوب و اصول چوب شناسی، تبدیل مکانیکی چوب، تبدیل شیمیایی چوب، جنگل کاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم و صنایع غذایی کد : 2311 | بازدید : 14,802

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، شیمی و تجزیه مواد غذایی، میکروبیولوژی موادغذایی، اصول نگهداری و تکنولوژی محصولات غذایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-گیاه پزشکی کد : 2312 | بازدید : 13,950

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حشره شناسی، عوامل بیماری زای گیاهی، گیاه پزشکی گیاهان زراعی، گیاه پزشکی گیاهان باغی، گیاه پزشکی محصولات انباری و خانگی، گیاه پزشکی سبزی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-ماشین های کشاورزی کد : 2313 | بازدید : 12,188

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، رسم فنی، ماشین های کشاورزی، ساختمان و طرز کار موتور، شناخت و کاربرد تراکتور (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مرتع و آبخیزداری کد : 2314 | بازدید : 12,994

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، حفاظت آب و خاک، زمین شناسی، مرتع داری، اصول آبخیزداری در مناطق نیمه خشک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-بازیافت کد : 2315 | بازدید : 12,569

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آلودگی های محیط زیست، بهداشت و اصول حفاظت از محیط زیست، زیست شناسی عمومی و اکولوژی، شیمی عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش اسب کد : 2316 | بازدید : 11,739

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه اسب، پرورش و نگهداری اسب، اصول ژنتیک و اصلاح نژاد اسب، اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های اسب (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-پرورش زنبور عسل کد : 2317 | بازدید : 2,909

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: پرورش زنبور عسل، پرورش ملکه و اصلاح نژاد زنبور عسل، آفات و بیماری های زنبور عسل، محصولات زنبور عسل، گیاه شناسی عمومی، حشره شناسی ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - صنایع چوب کد : 2318 | بازدید : 2,920

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: استاتیک و مقاومت مصالح، اصول چوب شناسی، طراحی و نقشه کشی، تکنولوژی ماشین آلات صنایع چوب، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، خشک کردن و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آمار کد : 2401 | بازدید : 12,001

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عمومی 1 و 2، روش های آماری، رگرسیون و نمونه گیری 1، آمار و احتمال مقدماتی، احتمال و کاربرد آن (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش ریاضی کد : 2402 | بازدید : 13,348

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، هندسه، آمار و احتمال (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش حرفه و فن کد : 2501 | بازدید : 14,684

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «1»، برق و مکانیک، مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «2»، چوب و ساختمان، مباحث نظری کارگاه کشاورزی، مباحث نظری ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش دینی و عربی کد : 2502 | بازدید : 16,061

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، آموزش زبان عربی، اصول عقاید (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت)، فلسفه و منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش راهنمایی و مشاوره کد : 2503 | بازدید : 19,956

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، روانشناسی رشد 1 و 2، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی - آموزش ویژه فرهنگیان) کد : 2504 | بازدید : 14,915

نام رشته ها یا مدارک کاردانی مورد قبول برای رشته زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی - آموزش ویژه فرهنگیان) - کاردانی به کارشناسی ناپیوسته: آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان و ادبیات فارسی (آموزش - تربیت معلم) کد : 2505 | بازدید : 12,886

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: صناعات ادبی، تاریخ ادبیات، دستور زبان فارسی، صرف و نحو عربی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش علوم تجربی کد : 2506 | بازدید : 15,227

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی عمومی، فیزیک و آزمایشگاه، زیست شناسی «سلولی - ملکولی - جانورشناسی - گیاه شناسی»، زمین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی کد : 2507 | بازدید : 12,853

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش مطالعات اجتماعی کد : 2508 | بازدید : 13,935

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی جامعه شناسی، تاریخ معاصر ایران، تاریخ تحلیلی اسلامی، جغرافیای عمومی 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش و پرورش ابتدایی کد : 2509 | بازدید : 32,037

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تدریس فارسی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تربیت مربی امور تربیتی کد : 2510 | بازدید : 17,099

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، اصول عقاید، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-باستان شناسی کد : 2511 | بازدید : 13,662

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، خط و کتابت (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی) کد : 2512 | بازدید : 20,115

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی و فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی ورزشی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، مبانی تربیت بدنی، روش های آموزش تربیت بدنی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تربیت معلم قرآن کریم کد : 2513 | بازدید : 16,697

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، تفسیر، اصول عقاید «توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت»، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش زبان عربی (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حسابداری کد : 2514 | بازدید : 23,371

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، حسابداری صنعتی، حسابرسی، اقتصادی، دروس اختصاصی حسابداری (حسابداری شرکت ها، حسابداری مالی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی) کد : 2515 | بازدید : 15,377

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی، زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم انتظامی کد : 2516 | بازدید : 12,645

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، کلیات علم حقوق، جرائم مجازات نیروهای مسلح، قانون به کارگیری سلاح، مبانی امور انتظامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 2517 | بازدید : 13,599

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آماده سازی و تنظیم مواد، مجموعه سازی، خدمات عمومی، مواد مرجع (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مدیریت (بازرگانی - بیمه - جهانگردی - دولتی - صنعتی - امور فرهنگی - هتلداری) کد : 2518 | بازدید : 27,617

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، علمی - کاربردی مدیریت امور فرهنگی، علمی - کاربردی مدیریت هتلداری (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-حقوق قضایی کد : 2519 | بازدید : 5,363

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق مدنی، حقوق ثبت، حقوق تجارت، زبان انگلیسی تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-تکنولوژی و طراحی دوخت کد : 2601 | بازدید : 21,341

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، علوم الیاف، تاریخ لباس، هنرهای سنتی، طراحی لباس، دوخت و الگو (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-صنایع دستی (علمی - کاربردی صنایع دستی - فرش) کد : 2602 | بازدید : 12,558

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنرهای سنتی و شیوه های آن، خط و کتابت، هنر و تمدن اسلامی، باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن (جزوه درسی، نکات ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-مرمت و احیاء بناهای تاریخی کد : 2603 | بازدید : 12,402

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، مواد و مصالح، عناصر و جزئیات در معماری و بناهای سنتی، مبانی نظری ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-موسیقی (نوازندگی موسیقی ایرانی) کد : 2604 | بازدید : 13,154

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، سازشناسی ایران و جهان، آزمون عملی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-آموزش هنرهای تجسمی (ارتباط تصویری - نقاشی - گرافیک) کد : 2605 | بازدید : 21,472

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی، اصول و هنر گرافیک، هنرهای سنتی، عکاسی، مبانی تصویرسازی، صفحه آرایی، تاریخ هنر ایران و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-طراحی پوشاک کد : 2606 | بازدید : 12,904

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، طراحی لباس، تاریخ لباس، دوخت و الگو، علوم الیاف (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-موزه داری کد : 2607 | بازدید : 3,106

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، موزه داری، آسیب شناسی و فن شناسی آثار، خط و کتابت، باستان شناسی و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی کد : 2701 | بازدید : 18,875

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کالبدشناسی دام، فیزیولوژی دامپزشکی، میکروب شناسی، انگل شناسی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علمی - کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی کد : 2702 | بازدید : 3,647

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان (شیمیایی - میکروبی)، فیزیولوژی دستگاه گوارش، میکروبیولوژی عمومی ( باکتری، قارچ، ...

کاردانی به کارشناسی سراسری-علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی کد : 2703 | بازدید : 2,883

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، شیمی موادغذایی و شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی، میکروبیولوژی عمومی و فرآورده های گوشتی، اصول نگهداری مواد غذایی، تکنولوژی گوشت، اصول ...