نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات پروتزهای دندانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1388 امروز جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات پروتزهای دندانی کاردانی به کارشناسی سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیک، نمونه سوال مواد دندانی، نمونه سوال پروتز کامل، نمونه سوال پروتز پارسیل، نمونه سوال پروتز ثابت، نمونه سوال ارتودنسی و اطفال، نمونه سوال آناتومی دندان، نمونه سوال اکلوژن.

سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 432KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست