نمونه سوالات آزمون / کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پزشکی هسته ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1388 امروز دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

کاردانی به کارشناسی جزوات سوالات تکنولوژی پزشکی هسته ای کاردانی به کارشناسی سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، نمونه سوال شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای، نمونه سوال روش های پزشکی هسته ای، نمونه سوال رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و رادیوفارماکولوژی، نمونه سوال آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی.

سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 255KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست