نمونه سوالات آزمون / فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات عربی کارشناسی فراگیر پیام نور 1389 امروز شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات عربی کارشناسی فراگیر پیام نور 1389

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1389 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال صرف 1 (2 واحد) - نمونه سوال نحو 1 (2 واحد) - نمونه سوال نگارش 1 (2 واحد) - نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - نمونه سوال فارسی عمومی (3 واحد) - نمونه سوال زبان انگلیسی (3 واحد).

فراگیر پیام نور کارشناسی جزوات سوالات زبان ادبیات عربی کارشناسی فراگیر پیام نور 1389
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1389
گروه : ---
مشخصات فایل : 666KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست