نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری 1388 امروز دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، نمونه سوال قارچ شناسی، نمونه سوال بیماری های گیاهی (بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، بیماری های باکتریایی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماری های فیزیولوژیک و انگل های گلدار)، نمونه سوال اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری 1388
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 583KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست