نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه منابع طبیعی بیابان کارشناسی ارشد سراسری 1388 امروز سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه منابع طبیعی بیابان کارشناسی ارشد سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال رابطه آب و خاک و گیاه، نمونه سوال طرح آزمایش های کشاورزی، نمونه سوال اکولوژی عمومی، نمونه سوال حفاظت خاک و آبخیزداری، نمونه سوال ژئومورفولوژی، نمونه سوال خاک شناسی مناطق خشک، نمونه سوال حفاظت آب و خاک.

سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 657KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست