نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1388 امروز دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، نمونه سوال روانشناسی تربیتی، نمونه سوال آمار و روش های تحقیق، نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، نمونه سوال رواشناسی کودکان استثنائی، نمونه سوال روانشناسی رشد، نمونه سوال روانشناسی عمومی، نمونه سوال آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نمونه سوال مبانی مشاوره و راهنمایی، نمونه سوال روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره، نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی، نمونه سوال کاربرد آزمون های روانی در مشاوره، نمونه سوال روانشناسی شخصیت.

ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1388
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 1010KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست