نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387 امروز سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، نمونه سوال مدیریت و تعاون روستایی، نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی، نمونه سوال جامعه شناسی روستایی، نمونه سوال روانشناسی اجتماعی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 799KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست