نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات بهداشت محیط کارشناسی ارشد سراسری 1388 امروز پنج شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات بهداشت محیط کارشناسی ارشد سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب)، نمونه سوال آلودگی هوا و کنترل آن، نمونه سوال مواد زائد جامد، نمونه سوال کلیات بهداشت محیط.

ارشد سراسری جزوات سوالات بهداشت محیط کارشناسی ارشد سراسری 1388
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 536KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست