نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1388 امروز جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

ارشد سراسری جزوات سوالات انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)، نمونه سوال اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)، نمونه سوال اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی، نمونه سوال اصول حشره شناسی دامپزشکی، نمونه سوال اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی.

ارشد سراسری جزوات سوالات انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1388
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 533KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست