منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های مربی گری هیئت بدنسازی و پرورش اندام کتاب هدیه دهید

آزمون های مربی گری هیئت بدنسازی و پرورش اندام

آزمون مربی گری هیئت بدنسازی و پرورش اندام شامل تست ها و نمونه سوالاتی است که به صورت سالانه توسط این ارگان برگزار می گردد. کلیه نمونه سوالات ادوار مختلف این ارگان به صورت یک فایل جمع آوری گردیده و در سایت سنجش3 قرار گرفته است.

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش نهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: جمله-ی «برای ایجاد دلنشینی و شرینی در هر اثر، گویندگان و نویسندگان شگردهای گوناگونی دارند.» به ترتیب، چند تکواژ و چند واژه دارد؟
1) بیست و نه - پانزده
2) بیست و هشت - شانزده
3) بیست و هشت - پانزده
4) بیست و نه - شانزده
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «2»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی
... بیشتر