آزمون های استخدامی وزارت نیرو

با توجه به برگزاری آزمون و مصاحبه استخدامی برای استخدام نیرو در شرکت های وابسته زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور، سایت سنجش3 با گردآوری منابع و نمونه سوالات، اقدام به ایجاد مجموعه ای کامل از منابع مورد نیاز به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته وزارت نیرو برای داوطلبان نموده است.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش چهارم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در عبارت «بیهقی در عین حال که بوسهل را محتشم و فاضل می شناسد، شرارت و زعارت را در طبع وی موکّد می داند و معتقد است که چه بسیار راه سعایت و تضریب را پیموده است و او را مقهور اراده ی پادشاهی خودکامه می داند و بازستدن مال های صلتی و عطاها را از درباریان نتیجه ی توصیه و اقوای وی می داند.» املای کدام کلمه، نادرست است؟
1) تضریب     2) صلتی        3) موکّد     4) اقوا
پاسخ
... بیشتر