منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اموز اقتصادی و دارایی اقدام به جذب نیروی موردنیاز خود از طریق برگزاری آزمون کتبی عمومی و مصاحبه می نماید. در این راستا، سایت سنجش3 جهت سهولت کار داوطلبان اقدام به قرار دادن منابع موردنیاز اعم از جزوات، نکات کلیدی و نمونه سوالات عمومی جهت مطالعه کاربران نموده است.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش دهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«روزگاری نگذشت که حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل آنان شناختم و توقیر و احترام و اکرام معهود، نقصان فاحش پذیرفت و مخاصمت و تحکم های بی وجه در میان آمد و از متابعت من اعراض کردند و با براعت و بیزاری روی به مذمّت و وقیعت من آوردند. من با خود گفتم، اظهار مودّت ومتانت رای بی مال ممکن نگردد و هر که مال ندارد، به نزدیک اقران و اغربا و
... بیشتر