منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از طریق آزمون استخدامی در حوزه های عمومی و اختصاصی نیروهای مورد نیاز را در مقاطع دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس استخدام می کند. عناوین شغلی شامل گروه های تولید، مکانیک، برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، ابزار دقیق)، جوشکاری، ماشین افزار، مواد (ریخته گری)، مکانیک، اتاق عمل، بیهوشی - هوشبری، تکنولوژی پرتوشناسی - رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، عمران، بهداشت حرفه ای، پرستاری، مامایی، محیط زیست و صنایع می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش پنجم
سوال 1 - از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در کدام گروه واژه ها، غلط املایی هست؟
1) هول و ترس، مقری و خواننده، قهر و غصه، اندوه و ضجرت، سحو و خطا، سفله و پست
2) ارغند و قهرآلود، آوند و معلّق، تپش و اضطراب، کنایه و تعریض، دهشت و حیرت، ضماد و مرهم
3) رعب و فزع کردن، زندیق و ملحد، درندگی و سبعیّت، جبّه و درّاعه، آشپز و خوالگیر، حضیض و پستی
4) حصین و محکم، تهجّد و شب زنده داری، تضرّع و خواری، تبتّل و از
... بیشتر