منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان جهاد کشاورزی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف کشور با برگزاری آزمون استخدامی دروس عمومی در تخصص های گوناگون اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود می کند. کلیه منابع مورد نیاز جهت آزمون که شامل جزوات، نکات کلیدی و سوالات دروس عمومی می باشند، جهت مطالعه متقاضیان استخدام از سایت سنجش3 قابل دانلود هستند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - دانش کامپیوتر بخش چهارم
سوال 1- از سري منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی دانش کامپیوتر: به طور کلی فایل ها را به دو دسته ي ................ تقسیم می کنند.

1) اجرایی و متنی

2) متنی و تصویری

3) متنی و غیراجرایی

4) اجرایی و
... بیشتر