منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان جهاد کشاورزی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف کشور با برگزاری آزمون استخدامی دروس عمومی در تخصص های گوناگون اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود می کند. کلیه منابع مورد نیاز جهت آزمون که شامل جزوات، نکات کلیدی و سوالات دروس عمومی می باشند، جهت مطالعه متقاضیان استخدام از سایت سنجش3 قابل دانلود هستند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش پنجم
سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: در چه بعدی اگر پیامبر معصوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا شده و اعتماد مردم به دین از دست می رود؟
1) دریافت وحی         2) ابلاغ وحی        3) اجرای وحی        4) تبیین وحی
پاسخ تست 1 از مجموعه منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی - گزينه «4»

سوال 2- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: «عالم وجود را محضر خدا
... بیشتر