منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه حضوری که هر ساله در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می شوند، عنوان های شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک 1 با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، و کارشناس ثبت اسناد و املاک 2 با مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته های گوناگون استخدام می کند. امکان دانلود مواد آزمون استخدامی عمومی و تخصصی این ارگان از سایت سنجش3 برای کاربران میسر می باشد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش چهاردهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: معنی واژه های «سوفار، زاغه، خفیّه، تلطف»، به ترتیب کدام است؟
1) فتراک- دخمه- پنهان - لطیف بودن
2) غلاف تیر- آغل- پشت سر - نرمی کردن
3) دهانه ی تیر- آغل - نهان- مهربانی کردن
4) دهانه ی تیر- مغاک - نهان - لطیف بودن
پاسخ تست 1 از مجموعه سوالات، منابع و جزوه های آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 2- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی
... بیشتر