منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

آزمون استخدامی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شغل هایی چون اپراتور، کاردان و کارشناس اقدامات تامینی و تربیتی، کارشناس امور اداری، کارگزین، مسئول امور انتظامی، کارشناس امور دارویی، کارشناس رادیولوژی، روانشناس، حسابدار، مسئول خدمات مالی، کارشناس امور هنری، مهندس برق، پرستار، پزشک عمومی، کارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس خدمات ورزشی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس بهداشت محیط و ... را در بر می گیرد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - معارف اسلامی بخش دهم
سوال 1- از سري سوالات، جزوات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی معارف اسلامی: از آیه ی شریفه ی «و اشرقت الارضا بنور ربّها و وضع الکتاب وجیء بالنبییّن و الشّهداء و قضی بینهم.....» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟
1) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و گواهان براساس حق گواهی می دهند.
2) زمین به نور پروردگارت روشن می شود و ظلمت ها برطرف می شود، پیامبران و شهیدان براساس میزان وجودی گواهی می دهند.
3) پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که بر زمین
... بیشتر