جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / گرافیک - گرافیک کتاب هدیه دهید

گرافیک - گرافیک

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، پایه و اصول صفحه آرایی و خط در گرافیک (15 سوال)، طراحی (15 سوال)، عکاسی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).