جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / گاوداری صنعتی کتاب هدیه دهید

گاوداری صنعتی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس پرورش عمومی دام (20 سوال) - درس پرورش و نگهداری گاو گوشتی (15 سوال) - درس پرورش و نگهداری گاو شیری (15 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).