جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کودکیاری - مربی کودک کتاب هدیه دهید

کودکیاری - مربی کودک

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: زیست شناسی (10 سوال)، تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، بهداشت روانی (10 سوال)، بهداشت مادر و کودک (10 سوال)، فعالیت های آموزشی پیش دبستانی (10 سوال)، پرورش خلاقیت در کودکان (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).