جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - دامپروری ارگانیک کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - دامپروری ارگانیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: پرورش دام، طیور و زنبورعسل (4)، تغذیه دام و طیور (3)، بهداشت دام و طیور (3)، زبان تخصصی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از اتومبيل براي ارزيابي رانندگي افراد،‌ جزو کدام دسته از وسايل آموزشي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تسهيل کننده
2) ديداري
3) چند حسي
4) معياري

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ناديده گرفتن رفتاهاي نامطلوب
... بیشتر