جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، زراعت و اصلاح برنج (3)، حشرات زیان آور برنج (2)، عوامل بیماری زای برنج (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و شانزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين و شاخص ترين آثار و بقاياي دوران پارينه سنگي بين النهرين از کدام محوطه باستاني يافت شده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) غار شنيدار
2) اشگفت باراک
3) غار ديان
4) اشگفت قوندي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام
... بیشتر