جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - بیوتکنولوژی آبزیان کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - بیوتکنولوژی آبزیان

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: رده بندی آبزیان (ماهیان و بی مهرگان آبزی) (3)، پرورش و اصلاح نژاد آبزیان (3)، فرآوری و کنترل کیفیت محصولات آبزی (3)، اکولوژی و بازسازی ذخایر آبزیان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهلم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توانايي ربط دادن و وصل کردن موضوع ها،‌ صرف نظر از اين که در چه حوزه يا زمينه اي انجام گيرد،‌ از مباني بهره گيري خلاق از کدام مورد است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) برنامه ريزي  
2) ذهن
3) سازمان
4) مديريت

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري -
... بیشتر