جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل: رشته های نظامی (همه گرایش ها) - عملیات کشوری - علوم انتظامی (همه گرایش ها) - گزینش (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).