جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی - تئاتر کاربردی کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی - تئاتر کاربردی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی - تئاتر کاربردی: تئاتر و هنرهای نمایشی (همه گرایش ها) - گریم (همه گرایش ها) - طراحی صحنه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).