جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث: آتش نشانی و خدمات ایمنی (همه گرایش ها) - امداد سوانح - ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی - اطفای حریق شهری - امداد و نجات شهری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).