جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی (خانواده - کودک - مراکز اورژانس اجتماعی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی (خانواده - کودک - مراکز اورژانس اجتماعی)

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی (خانواده - کودک - مراکز اورژانس اجتماعی): اصلاح و تربیت - امور کشور و مدنی - خدمات سلامت (همه گرایش ها) - کودک یاری (همه گرایش ها) - مدیریت خانواده - مشاوره - امور دهیاری و شوراها - جامعه شناسی (همه گرایش ها) - روانشناسی (همه گرایش ها) - مددکاری اجتماعی (همه گرایش ها) - مشارکت های مردمی (همه گرایش ها) - مطالعات اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).