جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی)

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای خبرنگاری (اجتماعی و فرهنگی - سیاسی و اقتصادی): خبرنگاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).