جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای حسابداری کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای حسابداری

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای حسابداری: آمار و نیروی انسانی - امور بانکی (همه گرایش ها) - امور نمایشگاهی - بازرگانی، مشاوره حقوقی صنوف - بیمه (همه گرایش ها) - حسابداری (همه گرایش ها) - خدمات مالی در واحدهای صنفی - خدمات مشاوره خرید و فروش خودرو - خدمات مشاوره ملکی - لیزینگ - مدیریت، سرپرستی مجتمع های تجاری - مدیریت کسب و کار - اقتصاد کار و بهره وری - امور بورس - بازاریابی - بازرگانی (همه گرایش ها) - تبلیغات و بازاریابی - خدمات گمرکی - خدمات مشاوره حقوقی صنوف - خدمات مشاوره معاملات خودرو - کاردانی اداری و مالی - مدیریت، بهره وری واحدهای صنفی - مدیریت امور گمرکی - مدیریت کسب و کار ورزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).