جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن: تربیت مبلغ قرآن کریم - مدیحه و مرثیه سرایی - تربیت مربی قرآن کریم (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).