جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن: تربیت مبلغ قرآن کریم - مدیحه و مرثیه سرایی - تربیت مربی قرآن کریم (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).